Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder - sagsnr. 2020-9

Print Print
10-01-2020