Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer - sagsnr. 2020-809

Print Print
26-03-2020