Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater mv. - sagsnr.2020-808

Print Print
26-03-2020