Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - præcisering af, hvornår finansielle kontrakter har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - sagsnr. 2020-747

Print Print
10-03-2020