Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler og udvidelse af politiklageordningen) - sagsnr. 2020-726

Print Print
25-03-2020

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2020/2020-726 Strafferetsudvalget.aspx - d. 04-06-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.