Procesretsudvalget - Høring over Konkursrådets udtalelse om værnetingsreglerne for gældssanering på baggrund af EU-Domstolens dom af 11. juli 2019 i sag C-716/17, A - sagsnr. 2020-617

Print Print
12-03-2020