Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) - sagsnr. 2020-478

Print Print
05-02-2020