Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter) - sagsnr. 2020-441

Print Print
03-03-2020