Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. præcisering og praksisændring - sagsnr. 2020-440

Print Print
24-02-2020

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2020/2020-440 Skatteudvalget.aspx - d. 07-08-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.