Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - virksomhedernes lønsumsafgiftsmæssige behandling af feriepenge mv. præcisering og praksisændring - sagsnr. 2020-440

Print Print
24-02-2020