Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af epidemiloven) - sagsnr. 2020-3465

Print Print
07-11-2020