Skatteudvalget - Høring over forslag til ændring af momsloven (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU) - supplerende høring - sagsnr. 2020-339

Print Print
06-02-2020