Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Ophævelse af udløbsklausul for udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud) - sagsnr. 2020-3135

Print Print
23-10-2020