Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Initiativer mod fremmedkrigere og andre terrordømte) - sagsnr. 2020-282

Print Print
18-02-2020