Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for angreb på personer i offentlig tjeneste og for forsætlig fareforvoldelse) - sagsnr. 2020-2714

Print Print
24-09-2020