Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af dansk indfødsret og udlændingeloven (Ophævelse af solnedgangsklausul) - sagsnr. 2020-2580

Print Print
21-09-2020