Skatteudvalget - Høring over udkast til lovforslag om gennemførelse af direktiv om udskydelse af visse frister i direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet som følge af covid-19 - sagsnr. 2020-2561

Print Print
27-08-2020