Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme mv. - sagsnr. 2020-2542

Print Print
31-08-2020