Skatteudvalget - Høring over udkast til lovforslag om nettoindeholdelse af udbytteskat for aktier mv. registreret i en værdipapircentral - sagsnr. 2020-2095

Print Print
24-08-2020