Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (Midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger) - sagsnr. 2020-2094

Print Print
19-08-2020