Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrkelse af retsstilling for ofre for forbrydelser) - sagsnr. 2020-1975

Print Print
23-06-2020