Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2020-1617

Print Print
02-06-2020

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2020/2020-1617 Skatteudvalget.aspx - d. 21-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.