Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - genoptagelse som følge af praksisændring om, hvorvidt registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser kan sidestilles med registrering i danske databaser - sagsnr. 2020-138

Print Print
28-01-2020