Strafferetsudvalget - Bemærkninger til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhænd med covid-19) - sagsnr. 2020-1140

Print Print
01-04-2020