Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning - sagsnr. 2020-10

Print Print
14-01-2020