Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning mv.) - sagsnr. 2019-3415

Print Print
09-01-2020