Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning) - sagsnr. 2019-3411

Print Print
08-01-2020

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2020/2019-3411 Strafferetsudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.