Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning) - sagsnr. 2019-3411

Print Print
08-01-2020