Procesretsudvalget - Høring vedrørende lovevaluering af retsplejelovens § 51 a og § 51 e om deltidsansættelse og tilkaldeordning for dommere - sagsnr. 2019-951

Print Print
08-04-2019