Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning) - sagsnr. 2019-8

Print Print
16-01-2019