Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - Praksisændring - Begrebet "investeringsforening" i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - genoptagelse - sagsnr. 2019-796

Print Print
01-05-2019