Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om lønsumsafgift mv. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser mv.) - sagsnr. 2019-795

Print Print
18-03-2019