Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om godtgørelse af visse punktafgifter til organisationer mv., der er godkendt efter ligningslovens § 8A, og hvis formål er helt eller delvis at foretage humanitært hjælpearbejde - sagsnr. 2019-721

Print Print
27-03-2019