Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.). - sagsnr. 2019-6

Print Print
23-01-2019