Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af social service (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren mv.) - sagsnr. 2019-510

Print Print
12-03-2019