Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven (Skærpelse af strafniveauet for flugt mv.) - sagsnr. 2019-490

Print Print
25-02-2019

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2019/2019-490 Strafferetsudvalget.aspx - d. 21-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.