Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven (Skærpelse af strafniveauet for flugt mv.) - sagsnr. 2019-490

Print Print
25-02-2019