Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforsalg om ændring af retsplejeloven for Grønland og forskellige andre love - sagsnr. 2019-3050

Print Print
02-12-2019