Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Ændring af reguleringsbestemmelse vedrørende ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) - sagsnr. 2019-3049

Print Print
21-11-2019