Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - fejl i tabel med satser til brug for indeksregulering af anskaffelsessummer for landbrugsejendomme mv. (genoptagelse) - sagsnr. 2019-2928

Print Print
18-11-2019