Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal - genoptagelse som følge af praksisændring vedr. den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse med ekspropiration for strukturskader - sagsnr. 2019-2787

Print Print
05-11-2019