Skatteudvalget - Høring over udkast til ændring af momsbekendtgørelsen - sagsnr. 2019-2775

Print Print
18-11-2019

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2019/2019-2775 Skatteudvalget.aspx - d. 24-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.