Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne for fremmedkrigeres børns erhvervelse af statsborgerskab, vandelskrav for bipersoner, fortabelse af dansk indfødsret mv.) - sagsnr. 2019-2766

Print Print
12-11-2019