Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven (Ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab) - sagsnr. 2019-2761

Print Print
21-10-2019