Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om ændring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller virksomhed er repræsenteret af en anden - sagsnr. 2019-2691

Print Print
29-10-2019