Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde - sagsnr. 2019-2656

Print Print
29-10-2019