Skatteudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand mv. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 - sagsnr. 2019-2636

Print Print
21-10-2019