Skatteudvalget - Høring om "Genoptagelse af skatteansættelser, hvor aktiver og passiver er blevet udtaget fra virksomhedsordningen i strid med virksomhedsskattelovens § 2, stk. 5, og styresignalet SKM2017.622.SKAT" - sagsnr. 2019-2242

Print Print
10-09-2019