Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3, stk. 9 (krigsreglen) - sagsnr. 2019-1949

Print Print
14-08-2019

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2019/2019-1949 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.