Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3, stk. 9 (krigsreglen) - sagsnr. 2019-1949

Print Print
14-08-2019